Serwis używa cookies

O Projekcie Eurodoradztwo
   
 

Euroguidance wspiera edukacyjną i zawodową mobilność oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Sieć działa w ponad 34 krajach.

Wszystkie centra Euroguidance dzielą dwa wspólne cele:

  • promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa
  • zapewnienie wysokiej jakości informacji na temat poradnictwa przez całe życie i mobilności w celach edukacyjnych.

Główną grupą docelową Euroguidance są doradcy zawodowi oraz twórcy polityki zarówno z sektora edukacji jak i pracy we wszystkich krajach europejskich.

Priorytety dotyczące aktywności i konkretnych zadań realizowanych przez centra, są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego z krajów.