Serwis używa cookies

O Projekcie Eurodoradztwo
   
 

Euroguidance to międzynarodowa europejska sieć zrzeszająca 51 centrów w 34 krajach.
Euroguidance promuje wymiar europejski w systemach poradnictwa i doradztwa zawodowego poprzez wymianę informacji i dobrych praktyk.
Euroguidance adresuje swoje działania do praktyków poradnictwa zawodowego i instytucji publicznych z sektora edukacji i pracy we wszystkich krajach Europy.
Projekt jest realizowany w ramach programu "Erasmus +" Komisji Europejskiej (2014-2020)

Jakie działania realizuje Sieć Euroguidance:

  • promuje wymiar międzynarodowy w systemach poradnictwa i doradztwa zawodowego,
  • wspiera proces integracji europejskiej oferując możliwości międzynarodowej współpracy i mobilności w obszarze poradnictwa i doradztwa zawodowego,
  • umożliwia wymianę dobrych praktyk, doświadczeń, narzędzi i metod pracy,
  • wspiera współpracę w sieci i mobilność doradców zawodowych na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim,
  • promuje standardy etyczne w celu osiągnięcia lepszej jakości usług poradnictwa i doradztwa zawodowego Europie,
  • opracowuje i udostępnia informacje o usługach poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz o organizowanych wydarzeniach (seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych, itp.),
  • opracowuje informacje na temat mobilności w celach edukacyjnych.